UTMSPACE MQA recognition / Pengiktirafan Program MQA 2018

MQA telah mengiktirafkan program-program di UTMSPACE. Sebelum ini, program-program di UTMSPACE (separuh masa) tidak disenaraikan di laman web MQA. MQA merupakan agensi “mengawal kualiti kursus pengajian di IPTS dengan Bahagian Jaminan Kualiti, Kementerian Pengajian Tinggi yang mengendalikan penilaian jaminan kualiti program di IPTA”.

 

Laman Web MQA

Surat Pengiktirafan Program MQA 2018

 

Selain itu, boleh semak sendiri di laman web MQA: http://www2.mqa.gov.my/mqr/.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.